Skip to content

Yazılı Tercüme

Hemen hemen birçok farklı konu üzerinden tercümesi istenen metinler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yazılı tercüme yöntemi kullanılarak kolay bir şekilde istenilen sonuca ulaşılmaktadır. En önemli kullanım alanlarından birisi de uluslararası çalışmalar ve kurumsal olarak düzenlenen faaliyetlerde yazılı tercüme teknikleri sıklıkla tercih edilmektedir.

1. Yükle

Tercüme ettirmek istediğin dosyayı yolla

2. Çevirelim

Anlaşmaya vardıktan sonra sizin için çevirelim

3. Teslim Al

Zamanında teslim edip sizi mutlu edelim

Hemen hemen birçok farklı konu üzerinden tercümesi istenen metinler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda yazılı tercüme yöntemi kullanılarak kolay bir şekilde istenilen sonuca ulaşılmaktadır. En önemli kullanım alanlarından birisi de uluslararası çalışmalar ve kurumsal olarak düzenlenen faaliyetlerde yazılı tercüme teknikleri sıklıkla tercih edilmektedir.

Bu yöntem kullanılırken belli başlı bir süreç aşmaları da bulunmaktadır. Bu süreçler kontrollü ve eksiksiz olarak tamamlanarak istenilen tercüme tamamlanmış olur. Bu sürece dahil olan aşamalar çeviri, redaksiyon ve son kontrol çalışmaları olarak bulunmaktadır.

Yazılı tercüme tekniği geniş bir alana ev sahipliği yaptığından ötürü birçok alt türleri de bulunmaktadır. Çeşitli terim ve farklı ifade şekilleri ile de kullanıldığı görülmektedir. Tercümeyi yapacak olan tercümanlar hedeflenen dile hakim olarak seçilir ve hata payını düşük seviyelerde tutmuş olur.

Yazılı Tercüme Türleri Nelerdir?

Yazılı tercüme yöntemleri birçok farklı alanda sıklıkla tercih edilmektedir. Bunun sebeplerinden birisi hata payının oldukça düşük oranlarda olmasıdır. 

yazılı tercüme

Üç aşamalı bir süreçten geçtiği için uygun şekillerde incelenerek sağlıklı bir tercüme metninin hazırlanması sağlanmaktadır. Hukuki tercüme olarak kullanılan yöntemde çeşitli dosya var evrakların hukuksal anlamdan yeterli düzeydeki tercümanlar tarafından çevrilmesi gerekmektedir.

Birçok farklı evrak türlerini bilmesi ve bunları hukuk terminolojisi anlamında kapsaması gerekecektir. Ticari tercüme türlerinde ise daha çok şirketlerde kullanılan ve iş ortamında bulunan evrakların çevrilmesi olarak kullanılmaktadır. Edebi tercüme türünde ise roman, öykü, şiir gibi edebi eserlerin eksiksiz olarak çevrilmesi olmaktadır.

Teknik tercüme yönteminde ise tıp, kimya, bilişim, fizik, mimarlık, uzay ve atom teknoloji gibi alanları bulunmaktadır. Tasarım, senaryo, altyazı ve reklam tercümeleri, web site tercümesi ve yazılım tercümesi gibi çeşitli türleri de bulunmaktadır.

Yazılı Tercüme Aşamaları

Yazılı tercüme teknikleri sıklıkla tercih edilen ve hata payı en az düzeyde olan tercüme yöntemlerinden birisidir. Oldukça zor bir tercüme tekniği olması ile birlikte bu çeviri yapacak olan tercümanın hedef dili ana dili olduğunda hata oranları da düşük olacaktır. Tercüme işlemleri son aşamaya gelinceye kadar 3 aşamalı bir süreçten geçmektedir.

Bunlar çeviri, redaksiyon ve kontrol yani son aşama olarak nitelendirilen süreçlerden oluşmaktadır. Her bir aşama birbiriyle bağlantılı ve kademeli olarak ilerlemektedir. Tercüme yapılırken bir aşamayı kaçırmak tamamıyla tercümenin eksik ve hatalı olmasına sebep olacaktır. İlk aşamalardan biri olan çeviri aşamasında hedeflenen tercüme metinleri ilk olarak incelenmektedir.

Daha sonra alanında yetkin tercümanlar aracılığı ile kriterlere ve ilkelere uyularak hedeflenen dile tercüme çalışmaları yapılacaktır. Bu aşamada iletilmiş olan kaynak metindeki yer almayan ancak hedeflenen dil metnine ilave edilecek açıklamaların durumları da incelenecektir. Diğer aşama redaksiyon olarak iki basamaktan meydana gelmektedir.

 

Bu aşamaya gelindiğinde tercüme edilen metin bir başkası tarafından uygun şekilde incelenecektir. İnceleme işlemini redaktörlük hizmetini yerine getiren uzman tercüman olacaktır. Kaynak metni hedef olarak tercüme edilen metne göre inceleme yapacaktır. Kontrol aşamasına gelindiğinde tercüme edilen metin son bir kez okuyucu tarafından kontrol edilir. Bulunan hatalar düzeltilip daha sağlam bir metin haline getirilir.

Adres

Atatürk mah. Vatan cad. No: 1/12 Sincan/Ankara

İletişim

0552 276 97 71